MOFF Årsmöte 13/6

Madesjö-Oskar Fiberförening kallar medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Tisdagen 13:e juni kl. 18.30 i Örsjö Bygdegård. Föreningen bjuder på kaffe.

Dagordning för mötet finns under dokument här.

Balans– och resultatrapport för 2016 finns nu under dokument.

Styrelsen

Grävningen är igång!

Sedan i Onsdags är entreprenören igång med nedgrävningen av slang för fiber. Man har startat i Göstorp med riktning Ebbehult.

Vi får en del frågor om när allt kommer vara klart och när man kommer till just “min” by eller fastighet. Dessa frågor kan vi i dagsläget inte svara på då det är avhängigt hur ansökningarna hos Trafikverket faller ut och om/när det blir aktuellt med fler grävteam ifrån entreprenören.

Just nu är vi bara glada att arbetet har satt igång och kommer att försöka uppdatera här på hemsidan hur grävningen fortlöper.

Styrelsen

Projektering och sista datum för avtal

Grovprojekteringen av  fibernätet är i stort sett klar och nästa steg blir en finprojektering som entreprenören gör tillsammans med kontaktpersonerna i respektive område.

Du kan gå in på hemsidan, https://moff.nu/projekteringskarta och se den tänkta dragningen av nätet. Grovplaneringen är preliminär och det kan bli förändringar när slutliga planeringen görs.

Detta innebär att 15:e mars 2017 är sista datum för att teckna avtal med en insats om 20.000:-.

Efter 15/3 tillkommer en avgift om 5.000:- plus moms om avtal tecknas innan grävning är slutförd i respektive område. När grävningen är klar i respektive område fastställs kostnaden för anslutning av styrelsen för varje objekt som önskar ansluta och baseras bl.a. på faktiska kostnaden.

Vi vill också påminna om att föreningsmötet 17/11 beslutade att man kan delbetala insatsen. Om Du önskar delbetala ber vi att Du meddelar styrelsen detta.

Nedläggning av fiberkabel kommer att påbörjas på sträckan Göstorp – Toresbo-Knappsmåla samt ansluta mot Olfsbo-Agebo m.fl. byar. De områden som berörs av Trafikverkets vägar kommer  tyvärr att bli de sista fibrerade beroende på tiden för beslut från Trafikverket. Ansökan till Trafikverket är inskickad för de berörda områdena. Föreningen arbetar just nu med avtal med vägsamfälligheter och markägare.

Vi kan ännu inte ge exakt besked när grävningen påbörjas. I planeringen fanns att grävningen skulle starta i februari men det ser ut att bli mars. Den maskingrupp som ska börja är för närvarande upptagen med att gräva stamnät mot Målerås och markförhållandena har gjort att detta tagit längre tid än beräknat.

Sprid gärna detta till berörda i området som inte nås av information via hemsidan eller mail.

Styrelsen

Sammanfattning ifrån Mötet 17/11

Styrelsen informerade angående avtalsstatus, statsbidraget och ekonomi. Dagordning och Information ifrån mötet hittas här.

  • Beslut togs av stämman att styrelsen kan ta upp lån på 800000:- vid ev behov.
  • Beslut togs att införa ett nytt alternativt anslutningsavtal bredvid det gamla med uppdelad avbetalningsplan. Detta då det inkommit en del önskemål om ett sådant och föreningen nu har fått in ett så pass stort kapital att projektstart är möjlig. Mer information och möjlighet att ladda ner detta avtalet kommer upp här på hemsidan så fort styrelsen hunnit utforma det. Finns intresse av denna typen av avtal går det bra att meddela styrelsen omgående.
  • Beslut togs av stämman att påbörja projektering.

Det som närmast kommer hända nu är att styrelsen tillsammans med kontaktpersoner och vägfogdar ute i byarna samt entreprenör försöker hitta de bästa vägarna att gå med kabeln. Div tillstånd för grävningen i området ska sökas och föreningen och entreprenör räknar i dagsläget med start av grävning till våren.

I och med att beslut om start av projektering tagits så börjar tidpunkten för avtalsskrivning till ordinare insats om 20000:- närma sig slutet. Sedan gäller den högre insatsen, se villkor i befintligt avtal. Sista datum kommer kommuniceras ut här via hemsidan i god tid.

Avtal uppdatering..

Styrelsen har nu i helgen haft nytt möte och räknat ihop antal avtal. Vi ligger i dagsläget på 231 avtal(196 fastboende och 35 fritidsbostäder).

Vi lägger nu ut en ny karta här på hemsidan med fokus på skrivna avtal istället för den gamla med enbart intresseanmälningar, där vi behöver samtligas hjälp att i slutändan producera en korrekt kartbild med enbart “gröna markeringar”(dvs underskrivna avtal) kvar.
Vi kommer försöka kontakta alla “röda markeringar”(intresseanmälda där avtal saknas), men behöver hjälp ifrån ambassadörer och grannar med alla “blåa markeringar”(ej anmälda). Vissa utav dessa har kanske tackat nej till ambassadörerna tidigare och bör därför plockas bort ifrån kartan, men många har säkert svarat vet ej eller inte alls.

Ej anmälda fritidsbostäder och fastigheter där man aktivt tackat nej finns ej representerade på kartan.

Alla ombeds meddela oss på info@moff.nu om ändringar som bör göras på kartan så uppdaterar vi efterhand tills vi har en färdig karta med enbart “gröna markeringar”. Förhoppningen är att även kunna använda den färdiga kartan vid projekteringen sedan så även eventuella felaktigheter ni upptäcker får ni gärna meddela oss.

Styrelsen beslutade även på mötet i helgen att Kroksmåla och Riddaretorp kan ansluta sig då vi redan fått in ett antal avtal ifrån dessa områden och nu hoppas resterande i dessa områden också ansluter sig.

Styrelsemöte 28/8 och status avtal

Representanter ifrån styrelsen har tillsammans med Nybro Energi varit på informationsträff hos Länsstyrelsen angående riktlinjer för bidraget och dess utbetalningsförfarande. Fortsatta diskussioner med Nybro Energi och entreprenör kommer ske i Septembers andra hälft.

Status Avtal

Vi har i skrivande stund fått in närmare 200 st undertecknade avtal så det ser ganska bra ut även om det krävs fler innan vi kan börja. Positivt är att många som tidigare ej intresseanmält sig nu verkar ha tänkt om och skickat in avtal. Det saknas fortfarande avtal på många av de tidigare intresseanmälningar vi fått in, men vi hoppas kunna nå fram till dessa nu när semestertiderna är över. Vi kommer fortsätta ta in avtal minst fram till Septembers mitt som det ser ut just nu.

Vi kommer skicka ut uppdaterade listor på intresseanmälningar där avtal saknas till ambassadörerna inom kort men ber även övriga att stöta på grannar där man tror intresse kan finnas.

FAQ

Kommit in en del frågor inför avtalsskrivningen som vi försökt att sammanställa svaren på en egen sida under medlemsinfo här.

 

Styrelsemöte 3/7

Styrelsemöte 3/7

Styrelsen för MOFF kommer någon gång under v. 33-34 gå på en informationsträff som Länsstyrelsen håller i angående det fortsatta arbetet, bidrag mm. Vi kommer inte gå vidare med projektering eller upphandlingar innan detta mötet, men som det ser ut i dagsläget kommer ett sista datum för avtalsskrivning sättas till ett datum nära inpå efter detta möte.

Det är med andra ord viktigt att få sitt avtal underskrivet och styrelsen tillhanda så fort som möjligt för att slippa ev förseningsavgifter(se avtal) eller helt missa komma med i den första bidragsberättigade utbyggnaden.

Avtalet finns för nedladdning och utskrift här och instruktioner vart det ska skickas här. Har även lagt till en ny sida med styrelsens kontaktuppgifter under menyn medlemsinfo ifall man vill hämta/lämna avtal direkt hos någon.

Låna till anslutning

Vi har tidigare informerat om att banker är välvilligt inställda till utlåning för fiberanslutning, ett exempel på detta togs med i informationen på årsmötet 2015, se den presentationen här.

 

Information ifrån Årsmötet

Årsmöte

Årsmöte hölls igår kväll i Örjsö Bygdegård. Ordförande Anders Carlsson informerade om turerna kring bidraget och hur nya direktiv ifrån Länsstyrelsen påverkat det område vilket vi kunnat få bidrag för. Pga tillgång till VDSL via kopparnätet i centrala Alsjöholm och Riddaretorp gick dessa områden bort i bidragsansökan. Långa Slät hamnade utanför bidragsansökan också pga dålig anslutningsgrad. Dessa 3 områden ämnar föreningen dock bygga ut fiber till iaf då de ligger geografiskt fördelaktigt och bör kunna hanteras inom befintliga ekonomiska ramar. Örsjö-kroksjö och Vargsmåla hamnar för tillfället utanför området för fiberutbyggnad men kan komma att omvärderas när projekteringen kommit längre och man bättre ser hur långt pengarna räcker.

Avtal

Det blev en rejäl bunt avtal underskrivna under kvällen och vi kommer sammanställa och redovisa antalet efter nästa styrelsemöte 3/7. Under tiden vill vi ha in så många som möjligt ifrån dom som inte hade möjlighet att komma. Vi har lagt upp instruktioner på en ny sida här under medlemsinfo för att skriva ut och skicka in avtalet.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften faställdes också på mötet till samma 300:- som tidigare. Det missades nog att påpeka att det nu också är dags att betala in den för ett nytt år, instruktioner för medlemsavgift, så gör gärna detta så snabbt som möjligt.

Frågor ifrån mötet

Under årsmötet i Örsjö uppkom en del frågor som till stor del blev obesvarade. En del fiberföreningar har varit igång ett par år och vi har kollat deras erfarenheter. Vad som exakt kommer att gälla för MOFF vet vi ännu inte men lite vägledning kan vi få hur andra föreningar har hanterat detta.

Kostnader för underhåll.
De flesta föreningar har mycket små kostnader för underhåll. Någon förening tar ut 50:-/mån i serviceavgift andra föreningar tar inte ut något annat än en medlemsavgift som varierar från 200 till 500 kr/år. De flesta föreningar menar att nätet är ganska underhållsfritt 25-50 år framåt i tiden. Vad som kan hända är fysisk påverkan samt att någon fibersvets brister. Det är lite svårt att säga exakt vad som är serviceavgift eftersom föreningarna har olika upplägg, en del har ganska dyra administrativa upplägg andra räntar och amorterar lån.

Öppet nät.
Nätet är helt öppet och man kan välja vilken operatör man vill. Samtliga föreningar har emellertid valt att göra upphandlingar med några operatörer. Genom att göra upphandling får medlemmarna den absolut billigaste tjänsten. Om alla väljer fritt blir det givetvis ointressant att hålla bra priser för någon enstaka, om man däremot upphandlar för 300 st blir det intressantare och priset blir därefter. Kostnaderna i de olika föreningarna för tele, internet och TV ligger från 199:-/mån och uppåt beroende på vilket utbud man väljer. Enbart tele kostar i billigaste fallet 69:-/mån.

Avtalsfrågor

Det har kommit frågor angående avtalsskrivning ifrån dom som inte har möjlighet att komma på årsmötet 20/6 nästa vecka. Det kommer finnas fler möjligheter till avtalsskrivning efter mötet. Vi har nu lagt ut avtalsdokumenten här på hemsidan så man själv kan skriva ut och skicka in dom per vanlig post eller att dom samlas in vid något senare gemensamt tillfälle. Obs tänk på att skriva under 2 exemplar och skicka/lämna in då ni ska ha ett exemplar tillbaka.

Det är också ett bra tillfälle för både ambassadörer och medlemmar att stöta på grannar i området som ännu inte anmält sig och informera dom om att bidraget är beviljat och sista chansen att anmäla sig kommer närmare.