projektering

(Kartan ses bäst genom att öppna den i nytt fönster mha knappen uppe i högra hörnet)

Beakta att detta är bara ett arbetsmaterial som ska ligga till grund för entreprenörens projektering och ingen slutgiltig lösning.

Teckenförklaring:

  • blå dragning – potentiella vägar att gå
  • lila dragning – alternativa vägar, medlemsförslag
  • grön dragning – befintlig kanalisation eller fiber
  • röd dragning – Trafikverkets väg där tillstånd måste sökas
  • gul dragning – Grävd sträcka per den 12/4 2018.

Markupplåtelseavtal samfällighet och fastighet.

Kontaktpersoner i byarna för projektering.