Årsmöte 2024

Madesjö Oskar Fiberförening Ek.för under likvidation kallar medlemmar till årsmöte Torsdagen den 27 juni kl. .18.30 i Örsjö Bygdegård.

Förslag till dagordning finns här.  Balans- och resultatrapport här.

Årsmöte 2023

Madesjö Oskar Fiberförening Ek.för under likvidation kallar medlemmar till årsmöte Tisdagen den 27 juni kl. .18.30 i Örsjö Bygdegård.

Förslag till dagordning finns här. Resultat- och Balansrapport här.

Årsmöte 2022

Madesjö Oskar Fiberförening kallar medlemmar till årsmöte tisdag den 5 april kl. 18.30 i Örsjö Bygdegård.

Förslag till dagordning finns här. Balans- och Resultatrapport här.

Styrelsen

Årsmöte 2021

Madesjö Oskar Fiberförening kallar medlemmar till ordinarie årsmöte torsdag den 17 juni 2021 kl. 18.30 i Örsjö Bygdegård. På grund av Covid-19 och rådande omständigheter så kommer årsmötet att hållas utomhus. Årsmötet kortas ner och vi fokuserar på de stadgeenliga frågorna. Inget kaffe serveras. Vi avstår handhälsande och är noga med handhygienen. Du som har snuva, hosta, eller feber uppmanas att stanna hemma.

Förslag till dagordning finns här. Resultat och balansräkning för 2020 finns här.

Styrelsen

Årsmöte 2020

Madesjö Oskar Fiberförening kallar medlemmar till ordinarie årsmöte Onsdag den 27:e maj 2020 kl. 18.30 i Örsjö Bygdegård. På grund av Covid-19 och rådande omständigheter så får max 50 personer närvara. Vi sitter med avstånd i lokalen. Vi ser gärna att ni pratar ihop er med grannarna och skickar en representant som framför era åsikter. Ingen ny information eller frågor kring projektet kan besvaras då projektet är i Nybro Energis regi. Årsmötet kortas ner och vi fokuserar på de stadgeenliga frågorna. Inget kaffe serveras. Vi avstår handhälsande och är noga med handhygienen. Du som har snuva, hosta, eller feber uppmanas att stanna hemma som vanligt när man är sjuk.

Förslag på dagordningen finns här. Balans- och resultatrapport här.

Styrelsen

Avtal om övertagande av projekt

Idag har vi undertecknat avtal med Nybro Energi om övertagande av fiberprojektet. Avtalet innebär att de övertager fullt ansvar för verksamheten och övertar de förpliktelser MOFF har.
Nybro Energi kommer att starta med fibrering snarast och räknar med att stora delar av nätet ska ha blåst fiber innan vintern. För ytterligare information kommer detta senare att redovisas på Nybro Energis hemsida.
Som kommunikationsoperatör har Nybro Energi en upphandling med Via Europa och det är deras tjänster som kommer att finnas på nätet.
Nybro Energi övertar också ansvar för slutbesiktning även för de delar som föreningen har grävt. Om Ni har synpunkter eller anspråk avseende schaktarbeten måste Ni kontakta Nybro Energi.
Föreningen fortsätter till nätet är klart men har ingen operativ funktion.


Styrelsen

Anbudsöppning och tilldelning

Tiden för anbud har nu passerat och öppning har skett. Ett anbud inkom ifrån Nybro Energi och beslut om tilldelning till densamma är taget. Förhoppningen är nu att ett avtal ska kunna vara på plats inom ett par veckor. 

Upphandling status 17/6

Anbudsförfrågan har nu gått ut via Kommunens upphandlingssystem. Upphandling enligt LOU är iom detta påbörjad. Resultatet kommer redovisas här så fort ett tilldelningsbeslut tagits.

Årsmöte 18/6

MOFF kallar medlemmar till ordinarie årsmöte Tisdagen den 18:e juni 2019 kl. 18.30 i Örsjö Bygdegård.  Föreningen bjuder på kaffe.

Dagordning finns här.

Resultat och balansräkning för 2018 finns nu upplagd här.

Protokoll ifrån mötet finns nu upplagt här.