Anbudsöppning och tilldelning

Tiden för anbud har nu passerat och öppning har skett. Ett anbud inkom ifrån Nybro Energi och beslut om tilldelning till densamma är taget. Förhoppningen är nu att ett avtal ska kunna vara på plats inom ett par veckor.