Årsmöte 2023

Madesjö Oskar Fiberförening Ek.för under likvidation kallar medlemmar till årsmöte Tisdagen den 27 juni kl. .18.30 i Örsjö Bygdegård.

Förslag till dagordning finns här. Resultat- och Balansrapport här.