Årsmöte 2024

Madesjö Oskar Fiberförening Ek.för under likvidation kallar medlemmar till årsmöte Torsdagen den 27 juni kl. .18.30 i Örsjö Bygdegård.

Förslag till dagordning finns här.  Balans- och resultatrapport här.