Årsmöte 2022

Madesjö Oskar Fiberförening kallar medlemmar till årsmöte tisdag den 5 april kl. 18.30 i Örsjö Bygdegård.

Förslag till dagordning finns här. Balans- och Resultatrapport här.

Styrelsen