Upphandling status 17/6

Anbudsförfrågan har nu gått ut via Kommunens upphandlingssystem. Upphandling enligt LOU är iom detta påbörjad. Resultatet kommer redovisas här så fort ett tilldelningsbeslut tagits.