Avtal om övertagande av projekt

Idag har vi undertecknat avtal med Nybro Energi om övertagande av fiberprojektet. Avtalet innebär att de övertager fullt ansvar för verksamheten och övertar de förpliktelser MOFF har.
Nybro Energi kommer att starta med fibrering snarast och räknar med att stora delar av nätet ska ha blåst fiber innan vintern. För ytterligare information kommer detta senare att redovisas på Nybro Energis hemsida.
Som kommunikationsoperatör har Nybro Energi en upphandling med Via Europa och det är deras tjänster som kommer att finnas på nätet.
Nybro Energi övertar också ansvar för slutbesiktning även för de delar som föreningen har grävt. Om Ni har synpunkter eller anspråk avseende schaktarbeten måste Ni kontakta Nybro Energi.
Föreningen fortsätter till nätet är klart men har ingen operativ funktion.


Styrelsen