Angående årsmöte

Vi avvaktar angående årsmöte pga rådande Coronarestriktioner och hoppas att vi kan hålla det under normala former framöver. Vi återkommer så fort vi vet mer.