Statsbidragsansökan

Vi har nu lämnat in ansökan om statsbidrag och enligt de uppgifter vi har nu kommer beslut om statsbidrag att fattas under Oktober. En förprojektering är gjord omfattande samtliga fastigheter som har lämnat intresseanmälan.

Nytt är också att Södra Bondetorp vill ansluta till vårt nät, i ansökan om bidrag har vi tagit höjd för detta.

Du kan läsa mer detaljer i projektplanen som är utformad utifrån de mallar som Jordbruksverket har angett.

Styrelsemöte 19/4 och intresseanmälningar

uppdaterad karta med intresseanmälningar

Arbetet med fiber fortskrider och vi räknar med att ansöka om statsbidrag under maj och förhoppningsvis påbörja projektet i höst.Styrelsen har fattat beslut om två saker som kan vara av intresse.

1. Medlemsskapet är personligt vilket innebär att även om Du har fler fastigheter som Du önskar ansluta betalar Du bara en medlemsavgift.

2. Om Du har flera byggnader/lägenheter på samma fastighet som Du vill fiberansluta betalar Du, utöver vanliga insatsen, 20% av insatsen per anslutning av extra byggnad. Med samma fastighet menas samma fastighetsbeteckning. Förutsätter vidare ett avstånd om max 30 meter från huvudbyggnaden.

Har Du anmält Din fastighet och har en (eller flera) byggnad/lägenhet till som Du vill ansluta ber vi Dig att skicka en intresseanmälan till för denna/dessa. Efter fastighetsbeteckningen kan Du ange B, C osv. Detta en väsentlig uppgift som vi behöver för statsbidragsansökan.

Vi har strax under 200 intresseanmälningar, ju fler vi blir desto billigare blir anslutningen. Vi är tacksamma om Du påminner Dina grannar att vi vill ha in intresseanmälan senast 30/4.

 

Status intresseanmälningar

Spridning intresseanmälningar
Spridning intresseanmälningar

Intresseanmälningarna kommer in i en stadig ström och vi är nu uppe på 3-siffrigt. Vi hoppas det fortsätter i samma takt och att kunna få in minst lika många till innan April är slut.

Ett klargörande angående boende i byarna, Otteskruv, Svalehult, Hultsby, Hökahult och Ebbehult, som redan för över ett år sedan svarade på en intresseförfrågan om fiber. Den gamla intresseanmälan är inte medtagen i denna nystartade föreningen utan man måste göra en ny via denna sidan om man inte redan har gjort det eller meddela någon av kontaktpersonerna som finns på mötesinbjudan alternativt någon av ambassadörerna.

 

God uppslutning vid första mötet och förening bildad

årsmöte20150330

Drygt 200 st fick vi det till som försökte oss på att räkna antalet personer som kom på första kombinerade informations- och årsmötet. Kvällen inleddes med att Nybro Kommun informerade om hur man ifrån kommunen sida planerar en fiberutbyggnad och kan hjälpa föreningar som denna att nå målet.

Sedan fortsatte Anders Carlsson, Ordförande i den interimsstyrelse som kallat till mötet, med lite historik hur initiativet till föreningen uppkommit, vilket geografiskt område man inriktar sig på och hur finansieringen av projektet ser ut. Efter det gick man igenom stadgar och valde en styrelse. Hela informationsmaterialet ifrån föreningen finns att beskåda här, Moff presentation och Minnesanteckningar.

 Tipsa gärna grannar som inte var på mötet om denna sidan då i många fall gick informationsbladet ut innan moff.nu fanns.