Nu har vi börjat lägga slang för fiber

E.ON ersätter luftledningar för låg- och mellanspänning inom området Alsjöholm-Folkehyltan-Rösjömåla. För att slippa gräva en gång till inom området har styrelsen beslutat teckna avtal med E.ON om samförläggning. Vi gör detta trots att vi ännu inte fått besked från länsstyrelsen om vi får vår ansökan beviljad. Kostnaden vid samförläggning blir givetvis mycket lägre än om vi skulle gräva i egen regi vid senare tillfälle. Vi lägger ned plastslangar utan fiberkablar. Fiberkablarna kommer senare att blåsas in i slangarna samtidigt som vi gör detta för andra delar av det stora projektet. Här kommer en bild från förläggningsarbetet.

Kabeldiket på vägen mot Rösjömåla

Den grova svarta kabeln på bilden är för 10 kV-nätet, det gula bandet är markeringsband och  kabelskydd. Den klena slangen är för bredbandskabel och det gröna nätet är ett markeringsnät med inbyggd söktråd. På bilden kan man även se den längslagda kopparlinan som är för jordning av systemet.

Janne

Just nu går föreningen i väntans tider

Just nu går föreningen i väntans tider. Stamnätet som går i gamla Örsjövägen är klart och för vår förening finns anslutningspunkter uttagna till detta.

Enligt tidigare uppgifter skulle vi få besked om statsbidrag under november, detta är nu framflyttat till tidigast februari 2016. Som Ni förstår kan vi inte göra något innan vi får besked om statsbidrag.

Kanske har Ni läst i tidningarna att statsbidragen inte räcker till alla ansökningar som har inkommit. Kalmar län har fått 87Mkr att fördela via länsstyrelsen samtidigt har man fått ansökningar om 157 Mkr.
Vi räknar med att få bidraget eftersom MOFF till 100% uppfyller den utvärdering som görs för bidraget.

Styrelsen har jobbat med frågan så långt möjligt och så snart vi får besked om statsbidrag kommer vi att starta upp och börja skriva avtal med medlemmarna.

Styrelsemöte 6/9

Styrelsen har gått igenom medlemsinbetalningar och vi ligger på drygt 180 st i skrivande stund. Några har betalat in dubbla medlemsavgifter och kommer få tillbaka detta då det räcker med en medlemsavgift oavsett om man har många fastigheter man vill ansluta.

Ifrån Södra Bondetorp har intresseanmälningarna nu kommit upp i över 50% och på mötet beslutades att S:a Bondetorp nu ingår i området.

Dessvärre har tidpunkten för beslut om statsbidraget än en gång flyttats fram och det är nu November som gäller för beslut.

Statsbidragsansökan

Vi har nu lämnat in ansökan om statsbidrag och enligt de uppgifter vi har nu kommer beslut om statsbidrag att fattas under Oktober. En förprojektering är gjord omfattande samtliga fastigheter som har lämnat intresseanmälan.

Nytt är också att Södra Bondetorp vill ansluta till vårt nät, i ansökan om bidrag har vi tagit höjd för detta.

Du kan läsa mer detaljer i [wpfilebase tag=fileurl id=28 linktext=projektplanen /] som är utformad utifrån de mallar som Jordbruksverket har angett.

Styrelsemöte 19/4 och intresseanmälningar

uppdaterad karta med intresseanmälningar

Arbetet med fiber fortskrider och vi räknar med att ansöka om statsbidrag under maj och förhoppningsvis påbörja projektet i höst.Styrelsen har fattat beslut om två saker som kan vara av intresse.

1. Medlemsskapet är personligt vilket innebär att även om Du har fler fastigheter som Du önskar ansluta betalar Du bara en medlemsavgift.

2. Om Du har flera byggnader/lägenheter på samma fastighet som Du vill fiberansluta betalar Du, utöver vanliga insatsen, 20% av insatsen per anslutning av extra byggnad. Med samma fastighet menas samma fastighetsbeteckning. Förutsätter vidare ett avstånd om max 30 meter från huvudbyggnaden.

Har Du anmält Din fastighet och har en (eller flera) byggnad/lägenhet till som Du vill ansluta ber vi Dig att skicka en intresseanmälan till för denna/dessa. Efter fastighetsbeteckningen kan Du ange B, C osv. Detta en väsentlig uppgift som vi behöver för statsbidragsansökan.

Vi har strax under 200 intresseanmälningar, ju fler vi blir desto billigare blir anslutningen. Vi är tacksamma om Du påminner Dina grannar att vi vill ha in intresseanmälan senast 30/4.

 

Status intresseanmälningar

Spridning intresseanmälningar
Spridning intresseanmälningar

Intresseanmälningarna kommer in i en stadig ström och vi är nu uppe på 3-siffrigt. Vi hoppas det fortsätter i samma takt och att kunna få in minst lika många till innan April är slut.

Ett klargörande angående boende i byarna, Otteskruv, Svalehult, Hultsby, Hökahult och Ebbehult, som redan för över ett år sedan svarade på en intresseförfrågan om fiber. Den gamla intresseanmälan är inte medtagen i denna nystartade föreningen utan man måste göra en ny via denna sidan om man inte redan har gjort det eller meddela någon av kontaktpersonerna som finns på [wpfilebase tag=fileurl id=7 linktext=’mötesinbjudan’/] alternativt någon av [wpfilebase tag=fileurl id=24 linktext=’ambassadörerna’/].

 

God uppslutning vid första mötet och förening bildad

årsmöte20150330

Drygt 200 st fick vi det till som försökte oss på att räkna antalet personer som kom på första kombinerade informations- och årsmötet. Kvällen inleddes med att Nybro Kommun informerade om hur man ifrån kommunen sida planerar en fiberutbyggnad och kan hjälpa föreningar som denna att nå målet.

Sedan fortsatte Anders Carlsson, Ordförande i den interimsstyrelse som kallat till mötet, med lite historik hur initiativet till föreningen uppkommit, vilket geografiskt område man inriktar sig på och hur finansieringen av projektet ser ut. Efter det gick man igenom [wpfilebase tag=fileurl id=18 linktext=’stadgar’/] och valde en styrelse. Hela informationsmaterialet ifrån föreningen finns att beskåda här, [wpfilebase tag=fileurl id=26 linktext=’Moff presentation’/] och [wpfilebase tag=fileurl id=21 linktext=’Minnesanteckningar’/].

 Tipsa gärna grannar som inte var på mötet om denna sidan då i många fall gick informationsbladet ut innan moff.nu fanns.