Just nu går föreningen i väntans tider

Just nu går föreningen i väntans tider. Stamnätet som går i gamla Örsjövägen är klart och för vår förening finns anslutningspunkter uttagna till detta.

Enligt tidigare uppgifter skulle vi få besked om statsbidrag under november, detta är nu framflyttat till tidigast februari 2016. Som Ni förstår kan vi inte göra något innan vi får besked om statsbidrag.

Kanske har Ni läst i tidningarna att statsbidragen inte räcker till alla ansökningar som har inkommit. Kalmar län har fått 87Mkr att fördela via länsstyrelsen samtidigt har man fått ansökningar om 157 Mkr.
Vi räknar med att få bidraget eftersom MOFF till 100% uppfyller den utvärdering som görs för bidraget.

Styrelsen har jobbat med frågan så långt möjligt och så snart vi får besked om statsbidrag kommer vi att starta upp och börja skriva avtal med medlemmarna.