Nu har vi börjat lägga slang för fiber

E.ON ersätter luftledningar för låg- och mellanspänning inom området Alsjöholm-Folkehyltan-Rösjömåla. För att slippa gräva en gång till inom området har styrelsen beslutat teckna avtal med E.ON om samförläggning. Vi gör detta trots att vi ännu inte fått besked från länsstyrelsen om vi får vår ansökan beviljad. Kostnaden vid samförläggning blir givetvis mycket lägre än om vi skulle gräva i egen regi vid senare tillfälle. Vi lägger ned plastslangar utan fiberkablar. Fiberkablarna kommer senare att blåsas in i slangarna samtidigt som vi gör detta för andra delar av det stora projektet. Här kommer en bild från förläggningsarbetet.

Kabeldiket på vägen mot Rösjömåla

Den grova svarta kabeln på bilden är för 10 kV-nätet, det gula bandet är markeringsband och  kabelskydd. Den klena slangen är för bredbandskabel och det gröna nätet är ett markeringsnät med inbyggd söktråd. På bilden kan man även se den längslagda kopparlinan som är för jordning av systemet.

Janne