Styrelsemöte 6/9

Styrelsen har gått igenom medlemsinbetalningar och vi ligger på drygt 180 st i skrivande stund. Några har betalat in dubbla medlemsavgifter och kommer få tillbaka detta då det räcker med en medlemsavgift oavsett om man har många fastigheter man vill ansluta.

Ifrån Södra Bondetorp har intresseanmälningarna nu kommit upp i över 50% och på mötet beslutades att S:a Bondetorp nu ingår i området.

Dessvärre har tidpunkten för beslut om statsbidraget än en gång flyttats fram och det är nu November som gäller för beslut.