Statsbidragsansökan

Vi har nu lämnat in ansökan om statsbidrag och enligt de uppgifter vi har nu kommer beslut om statsbidrag att fattas under Oktober. En förprojektering är gjord omfattande samtliga fastigheter som har lämnat intresseanmälan.

Nytt är också att Södra Bondetorp vill ansluta till vårt nät, i ansökan om bidrag har vi tagit höjd för detta.

Du kan läsa mer detaljer i [wpfilebase tag=fileurl id=28 linktext=projektplanen /] som är utformad utifrån de mallar som Jordbruksverket har angett.