Styrelsemöte 19/4 och intresseanmälningar

uppdaterad karta med intresseanmälningar

Arbetet med fiber fortskrider och vi räknar med att ansöka om statsbidrag under maj och förhoppningsvis påbörja projektet i höst.Styrelsen har fattat beslut om två saker som kan vara av intresse.

1. Medlemsskapet är personligt vilket innebär att även om Du har fler fastigheter som Du önskar ansluta betalar Du bara en medlemsavgift.

2. Om Du har flera byggnader/lägenheter på samma fastighet som Du vill fiberansluta betalar Du, utöver vanliga insatsen, 20% av insatsen per anslutning av extra byggnad. Med samma fastighet menas samma fastighetsbeteckning. Förutsätter vidare ett avstånd om max 30 meter från huvudbyggnaden.

Har Du anmält Din fastighet och har en (eller flera) byggnad/lägenhet till som Du vill ansluta ber vi Dig att skicka en intresseanmälan till för denna/dessa. Efter fastighetsbeteckningen kan Du ange B, C osv. Detta en väsentlig uppgift som vi behöver för statsbidragsansökan.

Vi har strax under 200 intresseanmälningar, ju fler vi blir desto billigare blir anslutningen. Vi är tacksamma om Du påminner Dina grannar att vi vill ha in intresseanmälan senast 30/4.