Telia intresseanmälan

Många, om inte alla, i Moff-området verkar ha fått Telias brev om fiber intresseförfrågan i brevlådan. Vi vill ifrån föreningens sida bara klargöra att denna marknadsundersökning ifrån Telia inte har något samband med föreningen. Moff fortsätter jobba enligt den tidigare planen och avvaktar fortfarande Länsstyrelsens beslut angående bidrag.

Vi har även fått frågan huruvida man bör anmäla sitt intresse även till Telia via denna undersökningen. Den enda kommentaren vi i dagsläget kan ge angående detta är att vi inte ser att det skulle kunna påverka den intresseanmälan och medlemsskap som man har hos Moff. Vi vet dock inget om Telias intentioner med denna undersökning eller ens om den gått ut till och inkluderar alla i området.

mvh
Styrelsen

Kul med intresset och de många förfrågningarna, men ännu inget besked.

Många har hört av sig under de senaste dagarna och undrat när och vart vi börjar pga att det sagts på något fibermöte att MOFF är först ut och har börjat. Vi önskar att det vore så och att det snart är så, men än så länge väntar vi fortfarande på beslut ifrån Länsstyrelsen. Vilket vi måste ha för att kunna gå vidare. Vi hoppas på besked inom en snar framtid och kommer genast meddela här på hemsidan när vi fått beskedet.
Mvh

Styrelsen MOFF

Nu har vi börjat lägga slang för fiber

E.ON ersätter luftledningar för låg- och mellanspänning inom området Alsjöholm-Folkehyltan-Rösjömåla. För att slippa gräva en gång till inom området har styrelsen beslutat teckna avtal med E.ON om samförläggning. Vi gör detta trots att vi ännu inte fått besked från länsstyrelsen om vi får vår ansökan beviljad. Kostnaden vid samförläggning blir givetvis mycket lägre än om vi skulle gräva i egen regi vid senare tillfälle. Vi lägger ned plastslangar utan fiberkablar. Fiberkablarna kommer senare att blåsas in i slangarna samtidigt som vi gör detta för andra delar av det stora projektet. Här kommer en bild från förläggningsarbetet.

Kabeldiket på vägen mot Rösjömåla

Den grova svarta kabeln på bilden är för 10 kV-nätet, det gula bandet är markeringsband och  kabelskydd. Den klena slangen är för bredbandskabel och det gröna nätet är ett markeringsnät med inbyggd söktråd. På bilden kan man även se den längslagda kopparlinan som är för jordning av systemet.

Janne

Just nu går föreningen i väntans tider

Just nu går föreningen i väntans tider. Stamnätet som går i gamla Örsjövägen är klart och för vår förening finns anslutningspunkter uttagna till detta.

Enligt tidigare uppgifter skulle vi få besked om statsbidrag under november, detta är nu framflyttat till tidigast februari 2016. Som Ni förstår kan vi inte göra något innan vi får besked om statsbidrag.

Kanske har Ni läst i tidningarna att statsbidragen inte räcker till alla ansökningar som har inkommit. Kalmar län har fått 87Mkr att fördela via länsstyrelsen samtidigt har man fått ansökningar om 157 Mkr.
Vi räknar med att få bidraget eftersom MOFF till 100% uppfyller den utvärdering som görs för bidraget.

Styrelsen har jobbat med frågan så långt möjligt och så snart vi får besked om statsbidrag kommer vi att starta upp och börja skriva avtal med medlemmarna.

Styrelsemöte 6/9

Styrelsen har gått igenom medlemsinbetalningar och vi ligger på drygt 180 st i skrivande stund. Några har betalat in dubbla medlemsavgifter och kommer få tillbaka detta då det räcker med en medlemsavgift oavsett om man har många fastigheter man vill ansluta.

Ifrån Södra Bondetorp har intresseanmälningarna nu kommit upp i över 50% och på mötet beslutades att S:a Bondetorp nu ingår i området.

Dessvärre har tidpunkten för beslut om statsbidraget än en gång flyttats fram och det är nu November som gäller för beslut.

Statsbidragsansökan

Vi har nu lämnat in ansökan om statsbidrag och enligt de uppgifter vi har nu kommer beslut om statsbidrag att fattas under Oktober. En förprojektering är gjord omfattande samtliga fastigheter som har lämnat intresseanmälan.

Nytt är också att Södra Bondetorp vill ansluta till vårt nät, i ansökan om bidrag har vi tagit höjd för detta.

Du kan läsa mer detaljer i projektplanen som är utformad utifrån de mallar som Jordbruksverket har angett.

Styrelsemöte 19/4 och intresseanmälningar

uppdaterad karta med intresseanmälningar

Arbetet med fiber fortskrider och vi räknar med att ansöka om statsbidrag under maj och förhoppningsvis påbörja projektet i höst.Styrelsen har fattat beslut om två saker som kan vara av intresse.

1. Medlemsskapet är personligt vilket innebär att även om Du har fler fastigheter som Du önskar ansluta betalar Du bara en medlemsavgift.

2. Om Du har flera byggnader/lägenheter på samma fastighet som Du vill fiberansluta betalar Du, utöver vanliga insatsen, 20% av insatsen per anslutning av extra byggnad. Med samma fastighet menas samma fastighetsbeteckning. Förutsätter vidare ett avstånd om max 30 meter från huvudbyggnaden.

Har Du anmält Din fastighet och har en (eller flera) byggnad/lägenhet till som Du vill ansluta ber vi Dig att skicka en intresseanmälan till för denna/dessa. Efter fastighetsbeteckningen kan Du ange B, C osv. Detta en väsentlig uppgift som vi behöver för statsbidragsansökan.

Vi har strax under 200 intresseanmälningar, ju fler vi blir desto billigare blir anslutningen. Vi är tacksamma om Du påminner Dina grannar att vi vill ha in intresseanmälan senast 30/4.

 

Status intresseanmälningar

Spridning intresseanmälningar
Spridning intresseanmälningar

Intresseanmälningarna kommer in i en stadig ström och vi är nu uppe på 3-siffrigt. Vi hoppas det fortsätter i samma takt och att kunna få in minst lika många till innan April är slut.

Ett klargörande angående boende i byarna, Otteskruv, Svalehult, Hultsby, Hökahult och Ebbehult, som redan för över ett år sedan svarade på en intresseförfrågan om fiber. Den gamla intresseanmälan är inte medtagen i denna nystartade föreningen utan man måste göra en ny via denna sidan om man inte redan har gjort det eller meddela någon av kontaktpersonerna som finns på mötesinbjudan alternativt någon av ambassadörerna.