Styrelsemöte 3/7

Styrelsemöte 3/7

Styrelsen för MOFF kommer någon gång under v. 33-34 gå på en informationsträff som Länsstyrelsen håller i angående det fortsatta arbetet, bidrag mm. Vi kommer inte gå vidare med projektering eller upphandlingar innan detta mötet, men som det ser ut i dagsläget kommer ett sista datum för avtalsskrivning sättas till ett datum nära inpå efter detta möte.

Det är med andra ord viktigt att få sitt avtal underskrivet och styrelsen tillhanda så fort som möjligt för att slippa ev förseningsavgifter(se avtal) eller helt missa komma med i den första bidragsberättigade utbyggnaden.

Avtalet finns för nedladdning och utskrift här och instruktioner vart det ska skickas här. Har även lagt till en ny sida med styrelsens kontaktuppgifter under menyn medlemsinfo ifall man vill hämta/lämna avtal direkt hos någon.

Låna till anslutning

Vi har tidigare informerat om att banker är välvilligt inställda till utlåning för fiberanslutning, ett exempel på detta togs med i informationen på årsmötet 2015, se den presentationen här.

 

Information ifrån Årsmötet

Årsmöte

Årsmöte hölls igår kväll i Örjsö Bygdegård. Ordförande Anders Carlsson informerade om turerna kring bidraget och hur nya direktiv ifrån Länsstyrelsen påverkat det område vilket vi kunnat få bidrag för. Pga tillgång till VDSL via kopparnätet i centrala Alsjöholm och Riddaretorp gick dessa områden bort i bidragsansökan. Långa Slät hamnade utanför bidragsansökan också pga dålig anslutningsgrad. Dessa 3 områden ämnar föreningen dock bygga ut fiber till iaf då de ligger geografiskt fördelaktigt och bör kunna hanteras inom befintliga ekonomiska ramar. Örsjö-kroksjö och Vargsmåla hamnar för tillfället utanför området för fiberutbyggnad men kan komma att omvärderas när projekteringen kommit längre och man bättre ser hur långt pengarna räcker.

Avtal

Det blev en rejäl bunt avtal underskrivna under kvällen och vi kommer sammanställa och redovisa antalet efter nästa styrelsemöte 3/7. Under tiden vill vi ha in så många som möjligt ifrån dom som inte hade möjlighet att komma. Vi har lagt upp instruktioner på en ny sida här under medlemsinfo för att skriva ut och skicka in avtalet.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften faställdes också på mötet till samma 300:- som tidigare. Det missades nog att påpeka att det nu också är dags att betala in den för ett nytt år, instruktioner för medlemsavgift, så gör gärna detta så snabbt som möjligt.

Frågor ifrån mötet

Under årsmötet i Örsjö uppkom en del frågor som till stor del blev obesvarade. En del fiberföreningar har varit igång ett par år och vi har kollat deras erfarenheter. Vad som exakt kommer att gälla för MOFF vet vi ännu inte men lite vägledning kan vi få hur andra föreningar har hanterat detta.

Kostnader för underhåll.
De flesta föreningar har mycket små kostnader för underhåll. Någon förening tar ut 50:-/mån i serviceavgift andra föreningar tar inte ut något annat än en medlemsavgift som varierar från 200 till 500 kr/år. De flesta föreningar menar att nätet är ganska underhållsfritt 25-50 år framåt i tiden. Vad som kan hända är fysisk påverkan samt att någon fibersvets brister. Det är lite svårt att säga exakt vad som är serviceavgift eftersom föreningarna har olika upplägg, en del har ganska dyra administrativa upplägg andra räntar och amorterar lån.

Öppet nät.
Nätet är helt öppet och man kan välja vilken operatör man vill. Samtliga föreningar har emellertid valt att göra upphandlingar med några operatörer. Genom att göra upphandling får medlemmarna den absolut billigaste tjänsten. Om alla väljer fritt blir det givetvis ointressant att hålla bra priser för någon enstaka, om man däremot upphandlar för 300 st blir det intressantare och priset blir därefter. Kostnaderna i de olika föreningarna för tele, internet och TV ligger från 199:-/mån och uppåt beroende på vilket utbud man väljer. Enbart tele kostar i billigaste fallet 69:-/mån.

Avtalsfrågor

Det har kommit frågor angående avtalsskrivning ifrån dom som inte har möjlighet att komma på årsmötet 20/6 nästa vecka. Det kommer finnas fler möjligheter till avtalsskrivning efter mötet. Vi har nu lagt ut avtalsdokumenten här på hemsidan så man själv kan skriva ut och skicka in dom per vanlig post eller att dom samlas in vid något senare gemensamt tillfälle. Obs tänk på att skriva under 2 exemplar och skicka/lämna in då ni ska ha ett exemplar tillbaka.

Det är också ett bra tillfälle för både ambassadörer och medlemmar att stöta på grannar i området som ännu inte anmält sig och informera dom om att bidraget är beviljat och sista chansen att anmäla sig kommer närmare.

Beviljat bidrag

Madesjö Oskar har beviljats statsstöd till byggande av fibernät. Detta innebär att styrelsen snarast kommer att börja projektera nätet samt börja teckna avtal med medlemmar.
Vi är tacksamma om så många som möjligt kommer till årsmötet i Örsjö för att teckna avtal om anslutning.

Mvh
Styrelsen

Telia intresseanmälan

Många, om inte alla, i Moff-området verkar ha fått Telias brev om fiber intresseförfrågan i brevlådan. Vi vill ifrån föreningens sida bara klargöra att denna marknadsundersökning ifrån Telia inte har något samband med föreningen. Moff fortsätter jobba enligt den tidigare planen och avvaktar fortfarande Länsstyrelsens beslut angående bidrag.

Vi har även fått frågan huruvida man bör anmäla sitt intresse även till Telia via denna undersökningen. Den enda kommentaren vi i dagsläget kan ge angående detta är att vi inte ser att det skulle kunna påverka den intresseanmälan och medlemsskap som man har hos Moff. Vi vet dock inget om Telias intentioner med denna undersökning eller ens om den gått ut till och inkluderar alla i området.

mvh
Styrelsen

Kul med intresset och de många förfrågningarna, men ännu inget besked.

Många har hört av sig under de senaste dagarna och undrat när och vart vi börjar pga att det sagts på något fibermöte att MOFF är först ut och har börjat. Vi önskar att det vore så och att det snart är så, men än så länge väntar vi fortfarande på beslut ifrån Länsstyrelsen. Vilket vi måste ha för att kunna gå vidare. Vi hoppas på besked inom en snar framtid och kommer genast meddela här på hemsidan när vi fått beskedet.
Mvh

Styrelsen MOFF

Nu har vi börjat lägga slang för fiber

E.ON ersätter luftledningar för låg- och mellanspänning inom området Alsjöholm-Folkehyltan-Rösjömåla. För att slippa gräva en gång till inom området har styrelsen beslutat teckna avtal med E.ON om samförläggning. Vi gör detta trots att vi ännu inte fått besked från länsstyrelsen om vi får vår ansökan beviljad. Kostnaden vid samförläggning blir givetvis mycket lägre än om vi skulle gräva i egen regi vid senare tillfälle. Vi lägger ned plastslangar utan fiberkablar. Fiberkablarna kommer senare att blåsas in i slangarna samtidigt som vi gör detta för andra delar av det stora projektet. Här kommer en bild från förläggningsarbetet.

Kabeldiket på vägen mot Rösjömåla

Den grova svarta kabeln på bilden är för 10 kV-nätet, det gula bandet är markeringsband och  kabelskydd. Den klena slangen är för bredbandskabel och det gröna nätet är ett markeringsnät med inbyggd söktråd. På bilden kan man även se den längslagda kopparlinan som är för jordning av systemet.

Janne