MOFF Årsmöte 13/6

Madesjö-Oskar Fiberförening kallar medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Tisdagen 13:e juni kl. 18.30 i Örsjö Bygdegård. Föreningen bjuder på kaffe.

Dagordning för mötet finns under dokument här.

Balans– och resultatrapport för 2016 finns nu under dokument.

Styrelsen