Styrelsemöte 30/5

Vid styrelsemöte 2017.05.30. fastställdes etappindelning för nedläggning av fiber enligt nedan. OBSERVERA att detta är en etappindelning för arbetet och innebär inte nödvändigtvis att detta är den slutliga ordningsföljden när arbete utförs. När arbetet utförs är beroende på flera faktorer, tillstånd från Trafikverket, väderförhållanden (vi kan inte gräva på Trafikverkets vägar vintertid) mm.
Etapp 1. Avser Göstorp- Ebbehult. Avslutas inom någon vecka.
Etapp 2. Från gamla Örsjövägen – Toresbo-Knappsmåla-Alsjöholm. OBS. pga matningsförhållanden kommer grävning att ske från gamla Örsjövägen och inte som tidigare tänkt från Ebbehult. Denna etapp påbörjas inom någon/några veckor.
Etapp 3. Pukaberg-Mosjön
Etapp 4. Gelebo-Agebo-Södra Svalehult-Lillaverke
Etapp 5. Madesjö By-Långa Slät-Ekebylund
Etapp 6. Riddaretorp-Hagnebo-Södra Bondetorp
Etapp 7. Otteskruv-Norra Svalehult-Hökahult
Etapp 8. Kroksmåla – Anebo
Etapp 9. Käxgöl-Folkehyltan-Rödsjömåla-Oskars Kroksjö-Kammarbo.
Nätet kommer att fibreras och tändas upp efterhand
Flera hushåll har på senaste tiden hört av sig om anslutning till föreningen varför styrelsen beslutade:
Ingen extra avgift tas ut för anslutning till föreningen som sker innan grävning har gjorts förbi berörd fastighet. Anslutning efter att grävning har skett förbi fastigheten men innan fiberblåsning har utförts, uttas extra avgift. Vid anslutning efter att fiberblåsning är gjord erlägges insatsen till föreningen samt faktiska kostnaden med påslag för föreningens administrativa kostnader.

Styrelsen