Sammanfattning ifrån Mötet 17/11

Styrelsen informerade angående avtalsstatus, statsbidraget och ekonomi. Dagordning och Information ifrån mötet hittas här.

  • Beslut togs av stämman att styrelsen kan ta upp lån på 800000:- vid ev behov.
  • Beslut togs att införa ett nytt alternativt anslutningsavtal bredvid det gamla med uppdelad avbetalningsplan. Detta då det inkommit en del önskemål om ett sådant och föreningen nu har fått in ett så pass stort kapital att projektstart är möjlig. Mer information och möjlighet att ladda ner detta avtalet kommer upp här på hemsidan så fort styrelsen hunnit utforma det. Finns intresse av denna typen av avtal går det bra att meddela styrelsen omgående.
  • Beslut togs av stämman att påbörja projektering.

Det som närmast kommer hända nu är att styrelsen tillsammans med kontaktpersoner och vägfogdar ute i byarna samt entreprenör försöker hitta de bästa vägarna att gå med kabeln. Div tillstånd för grävningen i området ska sökas och föreningen och entreprenör räknar i dagsläget med start av grävning till våren.

I och med att beslut om start av projektering tagits så börjar tidpunkten för avtalsskrivning till ordinare insats om 20000:- närma sig slutet. Sedan gäller den högre insatsen, se villkor i befintligt avtal. Sista datum kommer kommuniceras ut här via hemsidan i god tid.