Projektering och sista datum för avtal

Grovprojekteringen av  fibernätet är i stort sett klar och nästa steg blir en finprojektering som entreprenören gör tillsammans med kontaktpersonerna i respektive område.

Du kan gå in på hemsidan, https://moff.nu/projekteringskarta och se den tänkta dragningen av nätet. Grovplaneringen är preliminär och det kan bli förändringar när slutliga planeringen görs.

Detta innebär att 15:e mars 2017 är sista datum för att teckna avtal med en insats om 20.000:-.

Efter 15/3 tillkommer en avgift om 5.000:- plus moms om avtal tecknas innan grävning är slutförd i respektive område. När grävningen är klar i respektive område fastställs kostnaden för anslutning av styrelsen för varje objekt som önskar ansluta och baseras bl.a. på faktiska kostnaden.

Vi vill också påminna om att föreningsmötet 17/11 beslutade att man kan delbetala insatsen. Om Du önskar delbetala ber vi att Du meddelar styrelsen detta.

Nedläggning av fiberkabel kommer att påbörjas på sträckan Göstorp – Toresbo-Knappsmåla samt ansluta mot Olfsbo-Agebo m.fl. byar. De områden som berörs av Trafikverkets vägar kommer  tyvärr att bli de sista fibrerade beroende på tiden för beslut från Trafikverket. Ansökan till Trafikverket är inskickad för de berörda områdena. Föreningen arbetar just nu med avtal med vägsamfälligheter och markägare.

Vi kan ännu inte ge exakt besked när grävningen påbörjas. I planeringen fanns att grävningen skulle starta i februari men det ser ut att bli mars. Den maskingrupp som ska börja är för närvarande upptagen med att gräva stamnät mot Målerås och markförhållandena har gjort att detta tagit längre tid än beräknat.

Sprid gärna detta till berörda i området som inte nås av information via hemsidan eller mail.

Styrelsen