Avtal uppdatering..

Styrelsen har nu i helgen haft nytt möte och räknat ihop antal avtal. Vi ligger i dagsläget på 231 avtal(196 fastboende och 35 fritidsbostäder).

Vi lägger nu ut en ny karta här på hemsidan med fokus på skrivna avtal istället för den gamla med enbart intresseanmälningar, där vi behöver samtligas hjälp att i slutändan producera en korrekt kartbild med enbart ”gröna markeringar”(dvs underskrivna avtal) kvar.
Vi kommer försöka kontakta alla ”röda markeringar”(intresseanmälda där avtal saknas), men behöver hjälp ifrån ambassadörer och grannar med alla ”blåa markeringar”(ej anmälda). Vissa utav dessa har kanske tackat nej till ambassadörerna tidigare och bör därför plockas bort ifrån kartan, men många har säkert svarat vet ej eller inte alls.

Ej anmälda fritidsbostäder och fastigheter där man aktivt tackat nej finns ej representerade på kartan.

Alla ombeds meddela oss på info@moff.nu om ändringar som bör göras på kartan så uppdaterar vi efterhand tills vi har en färdig karta med enbart ”gröna markeringar”. Förhoppningen är att även kunna använda den färdiga kartan vid projekteringen sedan så även eventuella felaktigheter ni upptäcker får ni gärna meddela oss.

Styrelsen beslutade även på mötet i helgen att Kroksmåla och Riddaretorp kan ansluta sig då vi redan fått in ett antal avtal ifrån dessa områden och nu hoppas resterande i dessa områden också ansluter sig.