Styrelsemöte 28/8 och status avtal

Representanter ifrån styrelsen har tillsammans med Nybro Energi varit på informationsträff hos Länsstyrelsen angående riktlinjer för bidraget och dess utbetalningsförfarande. Fortsatta diskussioner med Nybro Energi och entreprenör kommer ske i Septembers andra hälft.

Status Avtal

Vi har i skrivande stund fått in närmare 200 st undertecknade avtal så det ser ganska bra ut även om det krävs fler innan vi kan börja. Positivt är att många som tidigare ej intresseanmält sig nu verkar ha tänkt om och skickat in avtal. Det saknas fortfarande avtal på många av de tidigare intresseanmälningar vi fått in, men vi hoppas kunna nå fram till dessa nu när semestertiderna är över. Vi kommer fortsätta ta in avtal minst fram till Septembers mitt som det ser ut just nu.

Vi kommer skicka ut uppdaterade listor på intresseanmälningar där avtal saknas till ambassadörerna inom kort men ber även övriga att stöta på grannar där man tror intresse kan finnas.

FAQ

Kommit in en del frågor inför avtalsskrivningen som vi försökt att sammanställa svaren på en egen sida under medlemsinfo här.