Styrelsemöte 3/7

Styrelsemöte 3/7

Styrelsen för MOFF kommer någon gång under v. 33-34 gå på en informationsträff som Länsstyrelsen håller i angående det fortsatta arbetet, bidrag mm. Vi kommer inte gå vidare med projektering eller upphandlingar innan detta mötet, men som det ser ut i dagsläget kommer ett sista datum för avtalsskrivning sättas till ett datum nära inpå efter detta möte.

Det är med andra ord viktigt att få sitt avtal underskrivet och styrelsen tillhanda så fort som möjligt för att slippa ev förseningsavgifter(se avtal) eller helt missa komma med i den första bidragsberättigade utbyggnaden.

Avtalet finns för nedladdning och utskrift här och instruktioner vart det ska skickas här. Har även lagt till en ny sida med styrelsens kontaktuppgifter under menyn medlemsinfo ifall man vill hämta/lämna avtal direkt hos någon.

Låna till anslutning

Vi har tidigare informerat om att banker är välvilligt inställda till utlåning för fiberanslutning, ett exempel på detta togs med i informationen på årsmötet 2015, se den presentationen här.