Information ifrån Årsmötet

Årsmöte

Årsmöte hölls igår kväll i Örjsö Bygdegård. Ordförande Anders Carlsson informerade om turerna kring bidraget och hur nya direktiv ifrån Länsstyrelsen påverkat det område vilket vi kunnat få bidrag för. Pga tillgång till VDSL via kopparnätet i centrala Alsjöholm och Riddaretorp gick dessa områden bort i bidragsansökan. Långa Slät hamnade utanför bidragsansökan också pga dålig anslutningsgrad. Dessa 3 områden ämnar föreningen dock bygga ut fiber till iaf då de ligger geografiskt fördelaktigt och bör kunna hanteras inom befintliga ekonomiska ramar. Örsjö-kroksjö och Vargsmåla hamnar för tillfället utanför området för fiberutbyggnad men kan komma att omvärderas när projekteringen kommit längre och man bättre ser hur långt pengarna räcker.

Avtal

Det blev en rejäl bunt avtal underskrivna under kvällen och vi kommer sammanställa och redovisa antalet efter nästa styrelsemöte 3/7. Under tiden vill vi ha in så många som möjligt ifrån dom som inte hade möjlighet att komma. Vi har lagt upp instruktioner på en ny sida här under medlemsinfo för att skriva ut och skicka in avtalet.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften faställdes också på mötet till samma 300:- som tidigare. Det missades nog att påpeka att det nu också är dags att betala in den för ett nytt år, instruktioner för medlemsavgift, så gör gärna detta så snabbt som möjligt.

Frågor ifrån mötet

Under årsmötet i Örsjö uppkom en del frågor som till stor del blev obesvarade. En del fiberföreningar har varit igång ett par år och vi har kollat deras erfarenheter. Vad som exakt kommer att gälla för MOFF vet vi ännu inte men lite vägledning kan vi få hur andra föreningar har hanterat detta.

Kostnader för underhåll.
De flesta föreningar har mycket små kostnader för underhåll. Någon förening tar ut 50:-/mån i serviceavgift andra föreningar tar inte ut något annat än en medlemsavgift som varierar från 200 till 500 kr/år. De flesta föreningar menar att nätet är ganska underhållsfritt 25-50 år framåt i tiden. Vad som kan hända är fysisk påverkan samt att någon fibersvets brister. Det är lite svårt att säga exakt vad som är serviceavgift eftersom föreningarna har olika upplägg, en del har ganska dyra administrativa upplägg andra räntar och amorterar lån.

Öppet nät.
Nätet är helt öppet och man kan välja vilken operatör man vill. Samtliga föreningar har emellertid valt att göra upphandlingar med några operatörer. Genom att göra upphandling får medlemmarna den absolut billigaste tjänsten. Om alla väljer fritt blir det givetvis ointressant att hålla bra priser för någon enstaka, om man däremot upphandlar för 300 st blir det intressantare och priset blir därefter. Kostnaderna i de olika föreningarna för tele, internet och TV ligger från 199:-/mån och uppåt beroende på vilket utbud man väljer. Enbart tele kostar i billigaste fallet 69:-/mån.