FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått angående avtalen.

Q: Vad händer med min insats om det inte blir någon fiber?

A: Den betalas givetvis tillbaka dig.

Q: Måste hela beloppet på 20000:- betalas in på en gång efter avtal?

A: Ja, föreningen har beslutat att insatsen ska betalas inom 30 dagar efter avtalstecknande för att finansiera självkostnaden av nätet.

Q: Har man några årliga kostnader för ansluten fastighet om man inte har aktiverat(tänt upp) fibern?

A: Nej, Du har inga årliga kostnader om Du inte tänder upp anslutningen mer än medlemsavgiften till föreningen.

Q: Får man förhandsbesked på grävningens sträckning på egna tomten och ev. övrig fastighetsmark?

A: Entreprenören kommer kontakta Dig innan de gräver på Din mark.

Q: Finns en plan att göra en gemensam upphandling av abonnemang men att varje medlem ändå står fri att välja sin leverantör?

A: Nätet är helt öppet och måste så vara eftersom det är ett krav för att få statsbidrag. Vi har blivit rekommenderade att göra en upphandling och föreslå våra medlemmar ett antal leverantörer av tjänster, detta för att få bra priser. Men varje medlem kan välja helt själv. Vi upphandlar också kommunikatör, detta ska vara ett företag som inte levererar tjänster och konkurrerar med leverantörerna. Kommunikatörens kostnader täcks av tjänsteleverantörerna.
Föreningen får också del av ersättningen från tjänsteleverantörerna för att de utnyttjar nätet.

Q: Statsbidrag och kostnadskalkyl?

A: Statsbidraget är 60% av faktisk kostnad dock maximalt 8.027.768:-.
Kalkylen är gjord av Nybro Energi som har anlitat en konsultbyrå för beräkningen. För att få statsbidrag krävs en offentlig upphandling för nätbyggnaden, Nybro Energi har gjort en upphandling med avtal för anslutning av fiberföreningar som vi kommer att använda. Kostnaderna i upphandlingen ligger under kostnaderna vår budgetkalkyl upptar.
Ingen av oss i styrelsen är kapabla att göra en kalkyl utan vi måste förlita oss på den kompetens som Nybro Energi har. Givetvis har vi ställt samma fråga som Du gör och svaret vi fått är att kalkylen har säkerhetspåslag om 10%.
Vi kommer inte att börja bygga innan vi har full ekonomisk täckning. Om vi inte får det måste medlemmarna i medlemsmöte besluta om de vill fortsätta eller om vi ska avsluta och betala tillbaka insatsen. För att uppfylla målen i statsbidragsansökan krävs 253 st anslutningar av fastboende hushåll.
Vi har kollat med andra föreningar som har varit igång ett tag, de flesta tar in anbud på underhållet av nätet och kostnaden ligger för ett flerårigt avtal på ca 25:-/månad och anslutning. Föreningen kommer också att upphandla kommunikatör som ska vara fristående från tjänsteleverantören men som finansieras av intäkter från tjänsteleverantörerna. Föreningen får också en ersättning från kommunikatören/tjänsteleverantören för att de utnyttjar nätet. Föreningens administrativa kostnader är synnerligen små. Månadskostnaden är mycket låg eftersom föreningen inte har några finansiella kostnader. Föreningens medlemmar kommer att få ta ställning till avgiftens storlek och huruvida detta ska täckas av medlemsavgift, månadsavgift eller genom nätavgift för tjänsteleverantörerna.