Upphandling status 20/12

Förra medlemsmötet beslutade att upphandla slutförandet av nätet. Vi har bett Nybro Kommun ombesörja detta eftersom vi inte har kunskap eller verktygen för att upphandla enligt Lagen om Offentlig Upphandling. Målsättningen var att upphandlingen skulle vara ute innan jul, det verkar inte stämma riktigt men kommunen är i stort sett klara med underlaget. I upphandlingen har vi satt som krav att nätet ska vara klart 30/9 2019.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt År