Arbete med upphandlingen i slutfasen

Vi är i slutfasen på upphandlingen och förhoppningsvis kan upphandlingen gå ut inom närmaste veckan. Vi förstår om många tycker det har tagit lång tid men det är många frågor som är komplicerade och vi har varit tvungna att invänta rådgivning från advokat vad gäller det juridiska.

De krav vi har ställt i upphandlingen är:

Nätet ska snabbt byggas klart. Vi anger slutdatum för de olika etapperna och vid utvärderingen av offerter kommer snabbare utbyggnad att värderas samt vite åläggas om man inte håller de tider man lovat.
Medlemmarna ska hållas ekonomiskt skadeslösa.
Styrelse och förening ska friskrivas från allt ansvar.

Styrelsen