Telia intresseanmälan

Många, om inte alla, i Moff-området verkar ha fått Telias brev om fiber intresseförfrågan i brevlådan. Vi vill ifrån föreningens sida bara klargöra att denna marknadsundersökning ifrån Telia inte har något samband med föreningen. Moff fortsätter jobba enligt den tidigare planen och avvaktar fortfarande Länsstyrelsens beslut angående bidrag.

Vi har även fått frågan huruvida man bör anmäla sitt intresse även till Telia via denna undersökningen. Den enda kommentaren vi i dagsläget kan ge angående detta är att vi inte ser att det skulle kunna påverka den intresseanmälan och medlemsskap som man har hos Moff. Vi vet dock inget om Telias intentioner med denna undersökning eller ens om den gått ut till och inkluderar alla i området.

mvh
Styrelsen