Moff årsmöte Måndagen 20:e juni kl. 18.00 i Örsjö Bygdegård

Dags för årsmöte Måndagen 20:e juni kl. 18.00 i Örsjö Bygdegård. Föreningen bjuder på kaffe.

Bifogar dagordningen.

MVH
Styrelsen Madesjö Oskar Fiber Förening